Jan advocaat Peeters legal

Jan Peeters /

Jan is actief in het ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse en specialisatie in intellectueel eigendomsrecht, alle aspecten van juridische aangelegenheden met betrekking tot IT en bouwrecht. Daarnaast ondersteunt hij ondernemingen met hun arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen. Jan is tevens erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. In het licht hiervan ondersteunt hij ondernemingen bij de bemiddeling van geschillen.

Wim Peeters Legal

Wim Wijsmans /

Wim legt zich toe op de begeleiding van ondernemingen, die bij voorkeur actief zijn in innovatieve sectoren (IT), waarin hij een uitmuntende ervaring heeft in de ondersteuning en advisering van dergelijke ondernemingen. Deze begeleiding strekt zich uit over de oprichting van de onderneming tot de overname (M&A) ervan. Verder treedt Wim regelmatig op voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast begeleidt Wim onze cliënten in het kader van fusies en overnames (M&A)..

Wim Peeters Legal

Fréderique Sternotte /

Van bij de start van haar carrière focust Fréderique zich op het ruime ondernemingsrecht. Door de jaren heen heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in het medisch recht en gezondheidsrecht. Zo heeft zij ervaring opgedaan in o.a. samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, deontologie van zorgverleners, patiëntenrechten, medisch aansprakelijkheidsrecht, gegevensbescherming in de gezondheidssector, etc. Ook de mobiele gezondheidszorg (‘mhealth’) zijn voor haar geen onbekend terrein. Fréderique staat alle actoren van de gezondheidssector bij d.m.v. adviesverlening, reviseren/opstellen van overeenkomsten en/of het voeren van procedures.

Jan Peeters /

Jan is actief in het ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse en specialisatie in intellectueel eigendomsrecht, alle aspecten van juridische aangelegenheden met betrekking tot IT- en bouwrecht. Daarnaast ondersteunt hij ondernemingen met hun arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen. Jan is tevens erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. In het licht hiervan ondersteunt hij ondernemingen bij de bemiddeling van geschillen.

Wim Wijsmans /

Wim legt zich toe op de begeleiding van ondernemingen, die bij voorkeur actief zijn in innovatieve sectoren (IT). Wim heeft een uitmuntende ervaring in de ondersteuning en advisering van dergelijke ondernemingen. Deze begeleiding strekt zich uit over de oprichting van de onderneming tot de overname (M&A) ervan. Verder treedt Wim regelmatig op voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast begeleidt Wim onze cliënten in het kader van fusies en overnames (M&A)..

Fréderique Sternotte /

Van bij de start van haar carrière focust Fréderique zich op het ruime ondernemingsrecht. Door de jaren heen heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in het medisch recht en gezondheidsrecht. Zo heeft zij ervaring opgedaan in o.a. samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, deontologie van zorgverleners, patiëntenrechten, medisch aansprakelijkheidsrecht, gegevensbescherming in de gezondheidssector, etc. Ook de mobiele gezondheidszorg (‘mhealth’) zijn voor haar geen onbekend terrein. Fréderique staat alle actoren van de gezondheidssector bij d.m.v. adviesverlening, reviseren/opstellen van overeenkomsten en/of het voeren van procedures.

Over ons

Ons team van creatieve en inventieve advocaten staat klaar voor innoverende en creatieve ondernemingen, zowel voor gedachtewisseling, advisering en begeleiding in diverse trajecten, als voor ondersteuning in (buiten-)gerechtelijke procedures. Hierbij beperken wij ons tot onze sterktes: ondernemingsrecht, IT- & IP-recht, vennootschapsrecht en arbeidsrecht. Wij staan ondernemingen ook bij om de landsgrenzen over te steken.

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124