German Desk

Duitsland is de grootste handelspartner voor België.

Onze German Desk ondersteunt grensoverschrijdend ondernemen tussen België en Duitsland door het aanbieden van juridische, fiscale en taalkundige ondersteuning aan Belgische bedrijven die op de Duitse markt actief (willen) zijn.

Ons kantoor heeft een uitgebreid netwerk van Duitse partners (zoals advocaten, accountants en notarissen) waarmee we al vele jaren op een vlotte en directe wijze samenwerken.

Technologie en recht peeters

PEETERS LEGAL biedt full-service aan via de German Desk. U kunt bij ons onder andere terecht voor volgende grensoverschrijdende kwesties:

 • (Commerciële) contracten (koop, distributie, agentuur, enz.);
 • Tewerkstelling, ook over de grenzen heen (detachering);
 • Fusies en overnames (M&A);
 • Verplichtingen in het kader van website & webshop;
 • De verwerking van persoonsgegevens (privacy);
 • Vastgoedrechtelijke vragen en geschillen (immobiliën);
 • Aansprakelijkheidsgeschillen;
 • Incasso, met inbegrip van de Europese betalingsbevelprocedure en grensoverschrijdend (conservatoir) beslag en executie;
 • Financiering, zekerheden en insolventies;

Deutschland ist der größte Handelspartner Belgiens.

Unser German Desk unterstützt grenzüberschreitende Geschäfte zwischen Belgien und Deutschland, durch belgischen Unternehmen, die auf dem deutschen Markt tätig sein (wollen), rechtliche, steuerliche und sprachliche Unterstützung anzubieten.

Unsere Kanzlei verfügt über ein umfangreiches Netz deutscher Partner (wie Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Notare), mit denen wir seit vielen Jahren reibungslos und direkt zusammenarbeiten.

Technologie en recht peeters

PEETERS LEGAL bietet Full-Service über den German Desk. Sie können sich unter anderem in folgenden grenzüberschreitenden Angelegenheiten an uns wenden:

 • (Kommerzielle) Verträge (Kauf, Vertrieb, Vertretung usw.);
 • Beschäftigung, auch grenzüberschreitend (Entsendung);
 • Fusionen und Übernahmen (M&A);
 • Verpflichtungen für Website & Webshop;
 • Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutz);
 • Fragen und Streitigkeiten im Immobilienrecht;
 • Haftungsstreitigkeiten;
 • Forderungseinzug, einschließlich des europäischen Mahnverfahrens und der grenzüberschreitenden (vorsorglichen) Pfändung und Vollstreckung;
 • Finanzierungen, Sicherheiten und Insolvenzen.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124