Medisch recht
en gezondheidsrecht

Medisch recht en gezondheidsrecht

Het medisch en gezondheidsrecht zijn veelomvattende en complexe rechtsgebieden die volop in beweging zijn. Peeters Legal helpt u een weg te zoeken door de complexe regelgeving over uw rechten en plichten als zorgverlener, ziekenhuis, patiënt, medische organisatie of life sciences onderneming.

Zorgverleners

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking waarbij het houden van een praktijk geen sinecure is. Vaak kruipt veel tijd in het behandelen van patiënten waardoor weinig tijd overblijft om de wijzigende wetgeving of evoluties in contractuele verhoudingen op te volgen en toe te passen. Peeters Legal biedt zorgverleners de nodige juridische ondersteuning bij de organisatie van hun gezondheidszorg en hun onderlinge verhoudingen en (financiële) afspraken. Of u nu een nieuwe praktijk opstart, dan wel een gevestigde praktijk heeft: Peeters Legal staat u bij op ieder moment van uw medische carrière.

Peeters Legal heeft over de jaren heen een bijzondere expertise opgebouwd in het verlenen van advies bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen zorgverleners, het auditen van (associatie)overeenkomsten, het opstellen van een informed consent, verwerking van gezondheidsgegevens, etc. Wij houden hierbij steeds rekening met de actuele wettelijke bepalingen die op uw beroepscategorie van toepassing zijn.

Bovendien staan wij zorgverleners bij in tal van andere procedures. Zo verlenen wij bijstand bij deontologische procedures voor tuchtorganen, staan wij u als zorgverlener bij in een RIZIV-procedure, in een procedure van medische aansprakelijkheid of in het kader van een geschil tussen zorgverleners onderling of met beheerder.

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Peeters Legal levert gespecialiseerd advies aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen in functie van de noden. Zo bieden wij juridische ondersteuning omtrent samenwerkingsverbanden en netwerken met andere ziekenhuizen of instellingen, adviseren wij over de organisatie van de corporate governance en financiering van zorginstellingen, aanbestedingen en verlenen we advies aan medische raden over het statuut van artsen in ziekenhuizen. Wij assisteren ziekenhuizen en zorginstellingen bovendien bij het opstellen van overeenkomsten inzake specialisatie, schaalvergroting en samenwerkingsverbanden, etc.

U kan eveneens terecht bij ons voor het opstellen van toestemmingsformulieren, verwerking van gezondheidsgegevens, opmaak van een huishoudelijk reglement of voor invordering van ziekenhuisfacturen.

Advocaten advies ondernemingen ondernemers

Life Sciences

Life sciences is een sector waarbinnen de ontwikkelingen razendsnel gaan maar die ook een grote maatschappelijke en economische impact kan hebben. Peeters Legal biedt een full-service ondersteuning aan (inter)nationale ondernemingen actief in de farmaceutische-, biotechnologische- en medische sector, gaande van startups tot marktleiders.

Medische software, apps en diverse devices maken de dag van vandaag deel uit van een medische behandeling. De ontwikkeling en toepassing van deze nieuwe technologieën leidt tot uiteenlopende juridische vraagstukken. Immers, ondernemingen in de life sciences moeten voldoen aan complexe wettelijke, reglementaire en technische vereisten. Dit kunnen technische productvereisten zijn, maar eveneens regels m.b.t. markttoegang (verkrijgen vergunning, registratie en certificering). Peeters Legal assisteert uw onderneming in o.a. de kwalificatie, terugbetaling, distributie en promotie van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Voorts adviseren wij onze cliënten m.b.t. nieuwe technologieën en diverse aspecten die relevant zijn voor de life sciences sector (o.a. big data en artificiële intelligentie).

Overigens bieden wij bijstand bij de organisatie van samenwerking tussen bedrijven in de farmaceutische sector en zorgverleners en beschikken wij over een bijzondere expertise op vlak van o.a. beschermingscertificaten, namaakproducten, licenties en bedrijfsgeheimen.

Patiënten

U beschikt over heel wat rechten als patiënt. Peeters Legal adviseert u graag over uw rechten als patiënt, waaronder uw recht op inzage in een medisch dossier, beroepsgeheim, recht op informatie, informed consent, vertegenwoordiging, etc.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124