Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten: een duidelijke contractuele relatie leidt tot een goede arbeidsrelatie

Peeters Legal kan uw onderneming bijstaan en begeleiden in het opstellen van uw personeelsbeleid, arbeidsreglement of car policy. Verder kunnen wij u bijstaan in het onderhandelen, opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten en bijlagen bij de arbeidsovereenkomst. Hierbij kunnen wij u ook adviseren omtrent de correcte verwerking van de persoonsgegevens van uw werknemers.

In de loop van de dienstbetrekking kan Peeters Legal u adviseren over de verdere optimalisatie van bijvoorbeeld het loon, door bijvoorbeeld extralegale voordelen toe te kennen.

Verder kunnen wij u ook vertegenwoordigen in de geschillen met uw werknemers, in het bijzonder bij de beëindiging van de arbeidsrelatie. Hierbij kan Peeters Legal u adviseren over de verschillende mogelijkheden: opzeg met opzegtermijn of onmiddellijk ontslag met uitbetaling van een ontslagvergoeding, ontslag om dringende reden, beëindiging met wederzijdse toestemming en een dading, etc. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de concrete omstandigheden en uw verwachtingen.

Daarnaast kan u ons inschakelen indien uw onderneming wordt overgenomen of u meerdere ontslagen tegelijk moet doorvoeren (bv. een collectief ontslag), namelijk om de herstructurering in goede banen te leiden en in overleg te treden met de sociale partners.

Tenslotte heeft Peeters Legal een bijzondere expertise in grensoverschrijdende tewerkstelling en de problemen waarmee grensarbeiders kampen. Wij kunnen u dan ook in alle aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling adviseren.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124