Dutch Desk

Dutch Desk

“Het verschil tussen een Nederlander en een Vlaming is, dat ze dezelfde taal spreken” (Godfried Bomans).

Deze boutade is al meer dan 50 jaren oud, maar is steeds meer waar geworden. Men gebruikt op het eerste gezicht dezelfde termen, maar ze betekenen iets anders.

Het geldt overigens niet alleen voor de taal, maar ook voor de rechtssystemen. Spijts de Europese gedachte blijkt in de praktijk dat de verschillen zelfs steeds groter worden.

De verschillen tussen de twee landen, België en Nederland, lijken op het eerste gezicht misschien klein, maar in de praktijk zijn beide rechtssystemen, evenals de gebruiken, erg verschillend.

Gelijke termijn hebben een totaal andere invulling en gevolgen in beide landen: “Ter beschikking stelling” is volkomen legaal en courant in Nederland, maar in België snel illegaal. Een “Ondernemingsraad” in Nederland is totaal anders in België. Iets “weerhouden” in een overeenkomst betekent in beide landen het tegengestelde. “Aanneming” is een term in beide rechtssystemen met een totaal andere invulling. Idem voor een “vaststellingsovereenkomst”, enz.

Een gedegen advies, rekening houdende met deze verschillen, is een absolute must om over de grens te ondernemen. 

Wij werken al meer dan 40 jaren met Nederlanders en hebben in die tijd een groot netwerk (advocaten, fiscalisten, notarissen, ondernemers) opgebouwd in Nederland.

Het kunnen aanspreken van kennis in de beide landen is noodzakelijk om te ondernemen in beide landen.

Door het delen van onze (intern)nationale kennis en ervaring kunnen wij u optimaal bijstaan in uw (juridische) zaken in de beide landen. 

De grensoverschrijdende ondersteuning aan Nederlandse ondernemers heeft o.a. betrekking op Belgisch personeelsbeleid, detachering, terbeschikkingstelling, aanneming, export en agentuur.

Belgische ondernemers die zaken (willen) doen in Nederland kunnen wij ook begeleiden via ons zeer groot netwerk in Nederland (advocaten, fiscalisten, notarissen, accountants, enz.).

Zo kunnen ondernemers en ondernemingen bij de Dutch Desk terecht voor hun juridische vraagstukken op het gebied van: 

  • Tewerkstelling en ontslag (aanwerven, ontslaan, detachering, ontslag naar Nederlands recht voor een werknemer die in België woont, enz.) en sociale zekerheid
  • Aanneming en bouwrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Oprichten van vennootschappen (afzonderlijk, dochters, holding) in België of over de grenzen heen
  • Fiscaal recht / vaste inrichtingen
  • Internationale handelsovereenkomsten, zoals distributie-, agentuur- en aannemingsovereenkomsten
  • Beslag- en procesrecht
  • Intellectuele rechten (octrooi, modellen, namaak)
  • Insolventie (reorganisatie en faillissementen)
  • Immobiliën

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124