Ontdek ons team

TEAM

Een kantoor dat creatieve oplossingen aanbiedt voor innovatieve ondernemingen

Wanneer technologie en recht elkaar ontmoeten, zijn de kennis van de actuele ontwikkelingen en de mogelijkheid om even creatieve juridische oplossingen uit te werken essentieel. Creatieve ondernemers en ondernemingen hebben dan ook nood aan juridische ondersteuning die even actueel en creatief als hun producten en/of diensten.

Peeters Legal is dan ook de partner bij uitstek van starters en andere ondernemingen die (technologische) oplossingen aan de man brengen waarvoor de gebruikelijke (juridische) oplossingen en documenten vaak ontoereikend zijn. Wij hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt ondernemingen en ondernemers (in diverse trajecten) om hun innovatieve product op de correcte wijze te kunnen commercialiseren. Aangezien het aantrekken van investeerders vaak deel uitmaakt van het traject van deze ondernemingen, maakt de oprichting van de vennootschap (en de algemene opzet ervan) geregeld deel uit van het traject van innovatieve ondernemingen bij Peeters Legal.

Verder kunnen vernieuwende producten of diensten ook ingewikkelde en zware geschillen met zich meebrengen. Peeters Legal heeft zeer omvangrijke ervaring in alle geschillen waar (innovatieve) ondernemingen mee geconfronteerd worden.

Jan advocaat Peeters legal

Jan Peeters /

Jan is actief in het ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse en specialisatie in intellectueel eigendomsrecht, alle aspecten van juridische aangelegenheden met betrekking tot IT en bouwrecht. Daarnaast ondersteunt hij ondernemingen met hun arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen. Jan is tevens erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. In het licht hiervan ondersteunt hij ondernemingen bij de bemiddeling van geschillen.

Wim Peeters Legal

Wim Wijsmans /

Wim legt zich toe op de begeleiding van ondernemingen, die bij voorkeur actief zijn in innovatieve sectoren (IT), waarin hij een uitmuntende ervaring heeft in de ondersteuning en advisering van dergelijke ondernemingen. Deze begeleiding strekt zich uit over de oprichting van de onderneming tot de overname (M&A) ervan. Verder treedt Wim regelmatig op voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast begeleidt Wim onze cliënten in het kader van fusies en overnames (M&A)..

Wim Peeters Legal

Fréderique Sternotte /

Van bij de start van haar carrière focust Fréderique zich op het ruime ondernemingsrecht. Door de jaren heen heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in het medisch recht en gezondheidsrecht. Zo heeft zij ervaring opgedaan in o.a. samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, deontologie van zorgverleners, patiëntenrechten, medisch aansprakelijkheidsrecht, gegevensbescherming in de gezondheidssector, etc. Ook de mobiele gezondheidszorg (‘mhealth’) zijn voor haar geen onbekend terrein. Fréderique staat alle actoren van de gezondheidssector bij d.m.v. adviesverlening, reviseren/opstellen van overeenkomsten en/of het voeren van procedures.

Jan Peeters /

Jan is actief in het ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse en specialisatie in intellectueel eigendomsrecht, alle aspecten van juridische aangelegenheden met betrekking tot IT en bouwrecht. Daarnaast ondersteunt hij ondernemingen met hun arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen. Jan is tevens erkend bemiddelaar in commerciële en arbeidsrechtelijke zaken. In het licht hiervan ondersteunt hij ondernemingen bij de bemiddeling van geschillen.

Wim Wijsmans /

Wim legt zich toe op de begeleiding van ondernemingen, die bij voorkeur actief zijn in innovatieve sectoren (IT), waarin hij een uitmuntende ervaring heeft in de ondersteuning en advisering van dergelijke ondernemingen. Deze begeleiding strekt zich uit over de oprichting van de onderneming tot de overname (M&A) ervan. Verder treedt Wim regelmatig op voor de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast begeleidt Wim onze cliënten in het kader van fusies en overnames (M&A)..

Fréderique Sternotte /

Van bij de start van haar carrière focust Fréderique zich op het ruime ondernemingsrecht. Door de jaren heen heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in het medisch recht en gezondheidsrecht. Zo heeft zij ervaring opgedaan in o.a. samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, deontologie van zorgverleners, patiëntenrechten, medisch aansprakelijkheidsrecht, gegevensbescherming in de gezondheidssector, etc. Ook de mobiele gezondheidszorg (‘mhealth’) zijn voor haar geen onbekend terrein. Fréderique staat alle actoren van de gezondheidssector bij d.m.v. adviesverlening, reviseren/opstellen van overeenkomsten en/of het voeren van procedures.

Ons team

Ons team van creatieve en vindingrijke advocaten staat klaar voor innoverende en creatieve ondernemingen, zowel voor gedachtewisseling, advisering en begeleiding in diverse trajecten als voor ondersteuning in (buiten-)gerechtelijke procedures. Hierbij beperken wij ons tot onze sterktes: ondernemingsrecht, IT & recht, vennootschapsrecht en arbeidsrecht. Wij staan ondernemingen ook bij om de landsgrenzen over te steken.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124