Blogs

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Lees hier meer.

Een vennootschap overnemen: zo begin je eraan

Denk jij erover om een vennootschap over te nemen, dan zijn er enkele stappen die daarvoor standaard uitgevoerd worden. Bij Peeters Legal specialiseren we ons in het vennootschapsrecht in al zijn facetten en ondersteunen we je van A tot Z. Hier geven we je alvast een overzicht van hoe zo’n overnametraject er doorgaans uitziet. 

Internationale detachering: welk socialezekerheidsstelsel is geldig?

In een vorige blog las je meer over welk arbeidsrecht van toepassing is in het geval van internationale detachering. Maar hoe zit het eigenlijk met de sociale zekerheid? Wordt het mechanisme van het uitzendland behouden of wordt de gedetacheerde werknemer onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van zijn werkland? Lees hier meer. 

Advocaat Wim Wijsmans te gast in de podcast Awake & Brave: beluister hier!

Recent was Wim Wijsmans van bij Peeters Legal te gast bij Awake & Brave, de podcast voor bijzondere verhalen van ondernemers gehost door Phil Verheyen. Als advocaat specialiseert Wim zich in ondernemingsrecht, meer concreet in de bescherming van persoonsgegevens, nieuwe technologieën en intellectueel eigendomsrecht. Samen hebben ze het over AI, GDPR, auteursrecht en vennootschapsrecht. Luister hier en laat je inspireren!

Automatische indexering van de lonen: wat betekent het voor werkgevers?

Indexering van de lonen verwijst naar het aanpassen van de lonen van werknemers aan de inflatie. Dit betekent dat, wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen, de lonen van werknemers eveneens stijgen om de koopkracht op peil te houden. Maar wat betekent zo’n automatische loonsindexatie voor werkgevers? En zal dit binnen afzienbare tijd niet alleen in België, maar ook in Nederland toegepast worden?

Vermijd boetes omtrent de GDPR: een keer opfrissen voor je kmo?

De GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese verordening die de verwerking van persoonsgegevens reguleert om de privacy van individuen te beschermen. De GDPR is dus van toepassing op alle ondernemingen binnen de Europese Unie die, in eender welke mate, voor hun diensten gebruik maken van persoonsgegevens. Behoort ook jouw kmo daartoe? Dan is deze blog belangrijk leesvoer.

Het verbod van Europese lidstaten op Google Analytics: Wat betekent het voor marketing agencies en web developers?

Het verbod op Google Analytics is in steeds meer Europese lidstaten een feit. In onze vorige blog las u alvast wat dit betekent voor ondernemingen die voor hun website eigenhandig gebruik maken van Google Analytics. Ook voor marketing agencies en webdevelopers heeft deze evolutie mogelijks echter gevolgen. 

Wat betekent het verbod van Google Analytics op grote schaal?

In onze vorige blogs hadden we het uitgebreid over het naderende verbod op Google Analytics, en welke impact dit heeft op zowel digital agencies als eigenaars van ondernemingen die hun marketing willen optimaliseren. Deze evolutie reikt evenwel veel verder dan louter deze specifieke tool.

Het verbod van Europese lidstaten op Google Analytics: Wat is de impact op mijn onderneming?

Het gebruik van Google Analytics, dé tool voor ondernemingen die hun marketingprestaties willen optimaliseren, wordt door steeds meer Europese lidstaten expliciet verboden. En dus is het niet onwaarschijnlijk dat dit ook in België, Nederland en Duitsland binnen afzienbare tijd het geval zal zijn. Het waarom, dat las u in onze vorige blog. Maar wat voor impact heeft dit verbod op uw onderneming?

Meer Europese lidstaten verbieden het gebruik van Google Analytics (en andere tools): waarom?

Naar aanleiding van een regen van klachten (101 om precies te zijn) in augustus 2020 van noyb in alle lidstaten van de Europese Unie, hebben talloze gegevensbeschermingsautoriteiten geoordeeld dat het gebruik van Google Analytics onrechtmatig is onder de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen na de inwerkingtreding van Boek 5 Verbintenissen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (deel I)?

Op 1 januari 2023 trad Boek 5: Verbintenissen van het (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek in werking. De invoering van het verbintenissenrecht introduceert nieuwigheden en bevestigt enkele principes uit de rechtspraak. Dit heeft uiteraard een impact op de wijze waarop ondernemingen contracteren. 

Internationale detachering: welk arbeidsrecht is van toepassing?

Over de grenzen heen werken is geen evidente zaak. Zo is er binnen de Europese Unie heel wat te doen over de rechten en plichten van gedetacheerde werknemers ten opzichte van migrerende werknemers, die zich beroepen op het vrij verkeer van werknemers. Maar aan welk arbeidsrecht zijn gedetacheerde werknemers onderhevig: dat van het uitzendland of het gastland?

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Lees hier meer.

Een vennootschap overnemen: zo begin je eraan

Denk jij erover om een vennootschap over te nemen, dan zijn er enkele stappen die daarvoor standaard uitgevoerd worden. Bij Peeters Legal specialiseren we ons in het vennootschapsrecht in al zijn facetten en ondersteunen we je van A tot Z. Hier geven we je alvast een overzicht van hoe zo’n overnametraject er doorgaans uitziet. 

Internationale detachering: welk socialezekerheidsstelsel is geldig?

In een vorige blog las je meer over welk arbeidsrecht van toepassing is in het geval van internationale detachering. Maar hoe zit het eigenlijk met de sociale zekerheid? Wordt het mechanisme van het uitzendland behouden of wordt de gedetacheerde werknemer onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van zijn werkland? Lees hier meer. 

Advocaat Wim Wijsmans te gast in de podcast Awake & Brave: beluister hier!

Recent was Wim Wijsmans van bij Peeters Legal te gast bij Awake & Brave, de podcast voor bijzondere verhalen van ondernemers gehost door Phil Verheyen. Als advocaat specialiseert Wim zich in ondernemingsrecht, meer concreet in de bescherming van persoonsgegevens, nieuwe technologieën en intellectueel eigendomsrecht. Samen hebben ze het over AI, GDPR, auteursrecht en vennootschapsrecht. Luister hier en laat je inspireren!

Automatische indexering van de lonen: wat betekent het voor werkgevers?

Indexering van de lonen verwijst naar het aanpassen van de lonen van werknemers aan de inflatie. Dit betekent dat, wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen, de lonen van werknemers eveneens stijgen om de koopkracht op peil te houden. Maar wat betekent zo’n automatische loonsindexatie voor werkgevers? En zal dit binnen afzienbare tijd niet alleen in België, maar ook in Nederland toegepast worden?

Vermijd boetes omtrent de GDPR: een keer opfrissen voor je kmo?

De GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese verordening die de verwerking van persoonsgegevens reguleert om de privacy van individuen te beschermen. De GDPR is dus van toepassing op alle ondernemingen binnen de Europese Unie die, in eender welke mate, voor hun diensten gebruik maken van persoonsgegevens. Behoort ook jouw kmo daartoe? Dan is deze blog belangrijk leesvoer.

Het verbod van Europese lidstaten op Google Analytics: Wat betekent het voor marketing agencies en web developers?

Het verbod op Google Analytics is in steeds meer Europese lidstaten een feit. In onze vorige blog las u alvast wat dit betekent voor ondernemingen die voor hun website eigenhandig gebruik maken van Google Analytics. Ook voor marketing agencies en webdevelopers heeft deze evolutie mogelijks echter gevolgen. 

Wat betekent het verbod van Google Analytics op grote schaal?

In onze vorige blogs hadden we het uitgebreid over het naderende verbod op Google Analytics, en welke impact dit heeft op zowel digital agencies als eigenaars van ondernemingen die hun marketing willen optimaliseren. Deze evolutie reikt evenwel veel verder dan louter deze specifieke tool.

Het verbod van Europese lidstaten op Google Analytics: Wat is de impact op mijn onderneming?

Het gebruik van Google Analytics, dé tool voor ondernemingen die hun marketingprestaties willen optimaliseren, wordt door steeds meer Europese lidstaten expliciet verboden. En dus is het niet onwaarschijnlijk dat dit ook in België, Nederland en Duitsland binnen afzienbare tijd het geval zal zijn. Het waarom, dat las u in onze vorige blog. Maar wat voor impact heeft dit verbod op uw onderneming?

Meer Europese lidstaten verbieden het gebruik van Google Analytics (en andere tools): waarom?

Naar aanleiding van een regen van klachten (101 om precies te zijn) in augustus 2020 van noyb in alle lidstaten van de Europese Unie, hebben talloze gegevensbeschermingsautoriteiten geoordeeld dat het gebruik van Google Analytics onrechtmatig is onder de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen na de inwerkingtreding van Boek 5 Verbintenissen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (deel I)?

Op 1 januari 2023 trad Boek 5: Verbintenissen van het (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek in werking. De invoering van het verbintenissenrecht introduceert nieuwigheden en bevestigt enkele principes uit de rechtspraak. Dit heeft uiteraard een impact op de wijze waarop ondernemingen contracteren. 

Internationale detachering: welk arbeidsrecht is van toepassing?

Over de grenzen heen werken is geen evidente zaak. Zo is er binnen de Europese Unie heel wat te doen over de rechten en plichten van gedetacheerde werknemers ten opzichte van migrerende werknemers, die zich beroepen op het vrij verkeer van werknemers. Maar aan welk arbeidsrecht zijn gedetacheerde werknemers onderhevig: dat van het uitzendland of het gastland?

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124