Blogs

Terug naar overzicht

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren. In de praktijk zien we een tendens ontstaan waarbij zorgverleners een zogenaamde ‘no show fee’ aanrekenen aan patiënten die zonder verwittiging niet komen opdagen. Maar bent u als zorgverlener wel gerechtigd een dergelijke ‘no show fee’ aan te rekenen?

In principe is de aanrekening van dergelijke ‘no show fee’ noch wettelijk, noch deontologisch verboden. Wel moet je ervoor zorgen dat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Opdat u als zorgverlener een verzuimvergoeding kan claimen moet eerst een geldige overeenkomst gesloten zijn met de patiënt. Het bestaan van deze overeenkomst is essentieel, anders zal u niet gerechtigd zijn een ‘no show fee’ te vragen. Idealiter maakt de patiënt een afspraak via een online boekingssysteem. Op deze manier is duidelijk dat de patiënt de bedoeling heeft een afspraak bij een welbepaalde zorgverlener in te plannen. Problematischer is het wanneer de afspraak telefonisch wordt gemaakt. In dergelijk geval dient de afspraak bevestigd te worden via e-mail met vermelding dat u een vergoeding zal aanrekenen ingeval de patiënt niet komt opdagen.

Vervolgens dient u de patiënt op de hoogte te brengen van het bestaan van de ‘no show fee’. Bij een online boekingssysteem kan u bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermelden dat, alvorens de afspraak wordt geboekt, de zorgverlener zich een ‘no show fee’ voorbehoudt als de patiënt niet komt opdagen. De afspraak zal dan niet geboekt kunnen worden zonder akkoordverklaring van de ‘no show fee’.

Bovendien moet de patiënt de mogelijkheid krijgen om de afspraak te annuleren. U dient dus duidelijk aan te geven hoe lang op voorhand de patiënt moet verwittigen indien hij zijn afspraak wil annuleren (bv. 24 uur).

Als er sprake is van overmacht bent u niet gerechtigd om een ‘no show fee’ aan te rekenen. Het is dan wel aan de patiënt om de bewijzen dat deze zich in een overmachtssituatie bevindt.

Let wel: de wet voorziet dat de ‘no show fee’ steeds moet passen binnen een wederkerige afspraak die geen van beide partijen bevoordeelt. Wanneer u voor de patiënt een bedrag voor verzuim vastlegt moet u daarom ook een bedrag voorzien voor het geval u zelf een afspraak mist.

Bedrag van de ‘no show fee’

De wet bepaalt niet welke vergoeding u hiervoor mag claimen. Dit hangt af van diverse factoren (o.a. gebruik van medisch materiaal, misgelopen opbrengsten, voorzien van extra personeel, …).

U kan er ook voor kiezen om een vast forfaitair bedrag op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Samenvattend kan gesteld worden dat u gerechtigd bent om een ‘no show fee’ te vragen wanneer een patiënt niet komt opdagen, doch dient u rekening te houden met diverse voorwaarden.

Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als zorgverlener een ‘no show fee’ invoeren en wenst u meer informatie over de specifieke voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze advocaten geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.

Terug naar overzicht

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren. In de praktijk zien we een tendens ontstaan waarbij zorgverleners een zogenaamde ‘no show fee’ aanrekenen aan patiënten die zonder verwittiging niet komen opdagen. Maar bent u als zorgverlener wel gerechtigd een dergelijke ‘no show fee’ aan te rekenen?

In principe is de aanrekening van dergelijke ‘no show fee’ noch wettelijk, noch deontologisch verboden. Wel moet je ervoor zorgen dat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Opdat u als zorgverlener een verzuimvergoeding kan claimen moet eerst een geldige overeenkomst gesloten zijn met de patiënt. Het bestaan van deze overeenkomst is essentieel, anders zal u niet gerechtigd zijn een ‘no show fee’ te vragen. Idealiter maakt de patiënt een afspraak via een online boekingssysteem. Op deze manier is duidelijk dat de patiënt de bedoeling heeft een afspraak bij een welbepaalde zorgverlener in te plannen. Problematischer is het wanneer de afspraak telefonisch wordt gemaakt. In dergelijk geval dient de afspraak bevestigd te worden via e-mail met vermelding dat u een vergoeding zal aanrekenen ingeval de patiënt niet komt opdagen.

Vervolgens dient u de patiënt op de hoogte te brengen van het bestaan van de ‘no show fee’. Bij een online boekingssysteem kan u bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermelden dat, alvorens de afspraak wordt geboekt, de zorgverlener zich een ‘no show fee’ voorbehoudt als de patiënt niet komt opdagen. De afspraak zal dan niet geboekt kunnen worden zonder akkoordverklaring van de ‘no show fee’.

Bovendien moet de patiënt de mogelijkheid krijgen om de afspraak te annuleren. U dient dus duidelijk aan te geven hoe lang op voorhand de patiënt moet verwittigen indien hij zijn afspraak wil annuleren (bv. 24 uur).

Als er sprake is van overmacht bent u niet gerechtigd om een ‘no show fee’ aan te rekenen. Het is dan wel aan de patiënt om de bewijzen dat deze zich in een overmachtssituatie bevindt.

Let wel: de wet voorziet dat de ‘no show fee’ steeds moet passen binnen een wederkerige afspraak die geen van beide partijen bevoordeelt. Wanneer u voor de patiënt een bedrag voor verzuim vastlegt moet u daarom ook een bedrag voorzien voor het geval u zelf een afspraak mist.

Bedrag van de ‘no show fee’

De wet bepaalt niet welke vergoeding u hiervoor mag claimen. Dit hangt af van diverse factoren (o.a. gebruik van medisch materiaal, misgelopen opbrengsten, voorzien van extra personeel, …).

U kan er ook voor kiezen om een vast forfaitair bedrag op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Samenvattend kan gesteld worden dat u gerechtigd bent om een ‘no show fee’ te vragen wanneer een patiënt niet komt opdagen, doch dient u rekening te houden met diverse voorwaarden.

Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als zorgverlener een ‘no show fee’ invoeren en wenst u meer informatie over de specifieke voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze advocaten geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124