Blogs

Terug naar overzicht

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

hands-unrecognizable-female-doctor-writing-form-typing-laptop-keyboard.jpg

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Het is dan ook aan te raden om een duidelijke schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarin essentiële afspraken worden opgenomen en waarnaar men kan teruggrijpen ingeval van onenigheid. Hierbij bieden wij u een beknopt overzicht met een aantal aandachtspunten dat als leidraad kan gebruikt worden bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Doel en voorwerp

Zorg dat het doel en in het bijzonder het voorwerp van de overeenkomst duidelijk worden omschreven. De geneeskundige activiteit zal hier immers op nauwkeurige wijze worden omschreven. Dit is van belang gezien artsen niet verplicht zijn om hun volledige medische activiteit onder te brengen.


Uitbreiding van de samenwerking

Bepaal op voorhand onder welke voorwaarden nieuwe ‘associés’ kunnen toetreden tot de overeenkomst. Besteed hierbij de nodige aandacht aan o.a. proefperiode, niet-concurrentiebeding, ‘inkoopsom’, etc.


Medisch – organisatorische werking

Een belangrijk onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst betreft de medisch-organisatorische werking. Het is bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst immers van belang dat men toekomstige probleemsituaties voorziet en hierop anticipeert. Het betreft o.a.: vakantieregeling, regeling ingeval van ziekte, tijdelijke invaliditeit of afwezigheid, regeling i.v.m. vervangingen, wachtdienst, etc.


Financiële werking

De praktijk leert ons dat financiële afspraken vaak een bron van conflicten zijn. Een geldelijke betwisting zal vaak de oorzaak zijn van wrijvingen binnen de samenwerking. U heeft er dus alle belang bij om duidelijke afspraken te maken over o.a. (i) wat moet verstaan worden onder inkomsten? (ii) welke verdeelsleutel wordt toegepast voor wat betreft de kosten? (iii) hoe worden opbrengsten verdeeld?


Geschillenregeling

Tot slot is het van belang om op voorhand een regeling uit te werken om geschillen op te lossen over de uitvoering en interpretatie van de overeenkomst.


Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als arts zeker zijn van een waterdichte associatieovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze juristen geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.
Terug naar overzicht

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

hands-unrecognizable-female-doctor-writing-form-typing-laptop-keyboard.jpg

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Het is dan ook aan te raden om een duidelijke schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarin essentiële afspraken worden opgenomen en waarnaar men kan teruggrijpen ingeval van onenigheid. Hierbij bieden wij u een beknopt overzicht met een aantal aandachtspunten dat als leidraad kan gebruikt worden bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Doel en voorwerp

Zorg dat het doel en in het bijzonder het voorwerp van de overeenkomst duidelijk worden omschreven. De geneeskundige activiteit zal hier immers op nauwkeurige wijze worden omschreven. Dit is van belang gezien artsen niet verplicht zijn om hun volledige medische activiteit onder te brengen.


Uitbreiding van de samenwerking

Bepaal op voorhand onder welke voorwaarden nieuwe ‘associés’ kunnen toetreden tot de overeenkomst. Besteed hierbij de nodige aandacht aan o.a. proefperiode, niet-concurrentiebeding, ‘inkoopsom’, etc.


Medisch – organisatorische werking

Een belangrijk onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst betreft de medisch-organisatorische werking. Het is bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst immers van belang dat men toekomstige probleemsituaties voorziet en hierop anticipeert. Het betreft o.a.: vakantieregeling, regeling ingeval van ziekte, tijdelijke invaliditeit of afwezigheid, regeling i.v.m. vervangingen, wachtdienst, etc.


Financiële werking

De praktijk leert ons dat financiële afspraken vaak een bron van conflicten zijn. Een geldelijke betwisting zal vaak de oorzaak zijn van wrijvingen binnen de samenwerking. U heeft er dus alle belang bij om duidelijke afspraken te maken over o.a. (i) wat moet verstaan worden onder inkomsten? (ii) welke verdeelsleutel wordt toegepast voor wat betreft de kosten? (iii) hoe worden opbrengsten verdeeld?


Geschillenregeling

Tot slot is het van belang om op voorhand een regeling uit te werken om geschillen op te lossen over de uitvoering en interpretatie van de overeenkomst.


Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als arts zeker zijn van een waterdichte associatieovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze juristen geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124