Blogs

Terug naar overzicht

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

DSC09235.jpg

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken.

Afspraken over verdeling van kosten

In eerste instantie is het van belang dat in het kader van een professionele samenwerking duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van kosten. Vaak worden alle erelonen en kosten ‘gepoold’. Dit wil zeggen dat de erelonen op een gezamenlijke rekening worden gestort, waar vervolgens gemeenschappelijke kosten mee betaald worden en dat het saldo verdeeld wordt volgens een afgesproken verdeelsleutel. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat elke arts zijn eigen erelonen int, maar periodiek (bijv. per kwartaal) de bijdrage in de werkelijke kosten betaalt. Ook zien we in de praktijk vaak dat artsen een vast ereloonpercentage aan de groepspraktijk afstaan om gemeenschappelijke kosten te dekken (kosten m.b.t. onroerend goed, secretariaat, medisch materiaal, etc.).


Quid afstaan vast ereloonpercentage?

In principe speelt de contractsvrijheid voor wat betreft het maken van afspraken over de verdeling van kosten. De Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG) voorziet in een aantal uitzonderingen. Zo verbiedt de WUG een oneerlijke ereloonverdeling tussen artsen (het zogenaamde ‘dichotomieverbod’). Concreet wil dit zeggen dat het een arts niet is toegestaan om ereloon af te staan aan een andere arts zonder dat hier een medische of andere geoorloofde tegenprestatie tegenover staat. Zo zal het bijvoorbeeld niet toegestaan zijn een overeenkomst af te sluiten waarbij een huisarts voor elke doorverwijzing van een patiënt aan een specialist een bijdrage van diens ereloon ontvangt.

Een uitzondering op dit dichotomieverbod betreft o.a. de samenwerkingsverbanden in groepsverband. In voorkomend geval kan een ereloonverdeling worden toegestaan en mogen artsen hun erelonen inbrengen en volgens een bepaalde verdeelsleutel verdelen.


Cassatie: vast ereloonpercentage afstaan kan zolang het redelijk is

Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels uitgesproken over het al dan niet geoorloofd karakter van het afdragen van een vast ereloonpercentage ter dekking van werkingskosten in een groepspraktijk. Concreet: een arts werd verplicht om 20 % van zijn ereloon af te staan aan een andere arts als vergoeding ter dekking van de kosten voor paramedische activiteiten (gebruik secretariaat, materiaal en praktijkruimtes, etc.). Het Hof van Beroep oordeelde dat de procentuele ereloonverdeling tussen partijen een dichotomie inhield en strijdig is met de deontologische Code. De overeenkomst was bijgevolg nietig en alle gedane ereloonafdrachten moesten retroactief worden terugbetaald volgens de appelrechter.

Beide argumenten werden door het Hof van Cassatie van tafel geveegd. Zo oordeelde het Hof dat de rechter niet gebonden is door de Code van geneeskundige plichtenleer en deze geen kracht van wet heeft. Volgens Cassatie kon de appelrechter de overeenkomst niet nietig verklaren op grond van schending van de Code. Verder heeft Cassatie geen bezwaar tegen een overeenkomst waarbij een vast percentage wordt afgestaan voor de werkingskosten. Wel koppelt het Hof hier de voorwaarde aan dat het ereloon dat wordt afgestaan in een redelijke verhouding moet staan t.a.v. de verleende tegenprestaties.

Daarmee is het arrest van het Hof van Beroep verbroken en zijn dergelijke overeenkomsten in huidige situatie geldig. Over de invulling van het begrip ‘redelijkheid’ moet een ander Hof van Beroep, dat van Brussel, zich nu uitspreken. Wanneer het af te dragen percentage de werkelijke kosten benaderen kan ons inziens ervan uitgegaan worden dat er sprake is van een redelijke verhouding.

Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als arts zeker zijn van een waterdichte associatieovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze juristen geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.
Terug naar overzicht

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

DSC09235.jpg

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken.

Afspraken over verdeling van kosten

In eerste instantie is het van belang dat in het kader van een professionele samenwerking duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van kosten. Vaak worden alle erelonen en kosten ‘gepoold’. Dit wil zeggen dat de erelonen op een gezamenlijke rekening worden gestort, waar vervolgens gemeenschappelijke kosten mee betaald worden en dat het saldo verdeeld wordt volgens een afgesproken verdeelsleutel. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat elke arts zijn eigen erelonen int, maar periodiek (bijv. per kwartaal) de bijdrage in de werkelijke kosten betaalt. Ook zien we in de praktijk vaak dat artsen een vast ereloonpercentage aan de groepspraktijk afstaan om gemeenschappelijke kosten te dekken (kosten m.b.t. onroerend goed, secretariaat, medisch materiaal, etc.).


Quid afstaan vast ereloonpercentage?

In principe speelt de contractsvrijheid voor wat betreft het maken van afspraken over de verdeling van kosten. De Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG) voorziet in een aantal uitzonderingen. Zo verbiedt de WUG een oneerlijke ereloonverdeling tussen artsen (het zogenaamde ‘dichotomieverbod’). Concreet wil dit zeggen dat het een arts niet is toegestaan om ereloon af te staan aan een andere arts zonder dat hier een medische of andere geoorloofde tegenprestatie tegenover staat. Zo zal het bijvoorbeeld niet toegestaan zijn een overeenkomst af te sluiten waarbij een huisarts voor elke doorverwijzing van een patiënt aan een specialist een bijdrage van diens ereloon ontvangt.

Een uitzondering op dit dichotomieverbod betreft o.a. de samenwerkingsverbanden in groepsverband. In voorkomend geval kan een ereloonverdeling worden toegestaan en mogen artsen hun erelonen inbrengen en volgens een bepaalde verdeelsleutel verdelen.


Cassatie: vast ereloonpercentage afstaan kan zolang het redelijk is

Het Hof van Cassatie heeft zich inmiddels uitgesproken over het al dan niet geoorloofd karakter van het afdragen van een vast ereloonpercentage ter dekking van werkingskosten in een groepspraktijk. Concreet: een arts werd verplicht om 20 % van zijn ereloon af te staan aan een andere arts als vergoeding ter dekking van de kosten voor paramedische activiteiten (gebruik secretariaat, materiaal en praktijkruimtes, etc.). Het Hof van Beroep oordeelde dat de procentuele ereloonverdeling tussen partijen een dichotomie inhield en strijdig is met de deontologische Code. De overeenkomst was bijgevolg nietig en alle gedane ereloonafdrachten moesten retroactief worden terugbetaald volgens de appelrechter.

Beide argumenten werden door het Hof van Cassatie van tafel geveegd. Zo oordeelde het Hof dat de rechter niet gebonden is door de Code van geneeskundige plichtenleer en deze geen kracht van wet heeft. Volgens Cassatie kon de appelrechter de overeenkomst niet nietig verklaren op grond van schending van de Code. Verder heeft Cassatie geen bezwaar tegen een overeenkomst waarbij een vast percentage wordt afgestaan voor de werkingskosten. Wel koppelt het Hof hier de voorwaarde aan dat het ereloon dat wordt afgestaan in een redelijke verhouding moet staan t.a.v. de verleende tegenprestaties.

Daarmee is het arrest van het Hof van Beroep verbroken en zijn dergelijke overeenkomsten in huidige situatie geldig. Over de invulling van het begrip ‘redelijkheid’ moet een ander Hof van Beroep, dat van Brussel, zich nu uitspreken. Wanneer het af te dragen percentage de werkelijke kosten benaderen kan ons inziens ervan uitgegaan worden dat er sprake is van een redelijke verhouding.

Contacteer ons gerust voor juridisch advies

Wilt u als arts zeker zijn van een waterdichte associatieovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze juristen geven u graag meer info tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U bent meer dan welkom.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124