Blogs

Terug naar overzicht

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Briljant idee? Verder uitbouwen!

Ben jij met een briljant concept gekomen voor een startende onderneming, dan is de kans groot dat je dat idee eerst en vooral verder moet uitwerken vooraleer je erop kunt bouwen. Dat vergt logischerwijze tijd, maar ook de nodige funding. Om jou deze mogelijkheid te gunnen, en tegelijk geen kostbare tijd te verliezen, hanteren wij bij Peeters Legal dan ook een creatieve aanpak voor de opstart van je kmo.

In plaats van de standaard oprichting, zoeken wij samen met jou naar een creatieve oplossing om namelijk doelbewust voor om – met de toekomst in het achterhoofd – op een innovatieve manier te werk te gaan. Concreet betekent dit dat we een vennootschap oprichten die we klaarzetten voor investeerders, zodat zowel jij als zij op termijn over aandelen beschikken.

young-stylish-smiling-man-co-working-office-startup-freelancer-holding-using-tablet.jpg

Een innovatief product maar geen startkapitaal?

Stel: je hebt een innovatief product- of dienstenidee, maar geen startkapitaal, behalve een prototype dat je reeds ontwikkeld hebt. Dan kan je een vennootschap oprichten met de intellectuele eigendomsrechten als inbreng (inbreng in natura) of een licentieovereenkomst sluiten met de recent opgerichte vennootschap met eeuwig en exclusief recht om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Meer concreet betreft een licentieovereenkomst een contract waarin jij als eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, een handelsmerk, …) toestemming geeft aan een andere partij om het recht op dat intellectuele eigendom te gebruiken. Dit onder specifieke voorwaarden, zoals een eeuwig en onoverdraagbaar karakter van het recht (en eventueel tegen een vergoeding, zoals royalties).

Investeerders treden al dan niet in de vennootschap

Vervolgens kan je investeerders aantrekken, die al dan niet in de nieuwe vennootschap intreden, om je product of dienst verder te ontwikkelen en op te markt te brengen. Hierbij is het de bedoeling om wijze waarop deze investeerders in de vennootschap zullen participeren en de rechten die zij krijgen in ruil voor hun (geldelijke) inbreng reeds bij de oprichting van de vennootschap in te bouwen.

Dit biedt jou de opportuniteit om je concept verder uit te werken en te commercialiseren en de waarde van de aandelen (van zowel de oprichters van de startup als de investeerders) te vergroten.

Contacteer ons vrijblijvend

Klinkt beloftevol, maar waar te beginnen? Je kan altijd terecht bij Peeters Legal. Wij hebben jaren ervaring in alle facetten van het ondernemingsrecht en hielpen reeds tal van startende ondernemers met het op poten zetten van hun eigen onderneming, steeds met een oplossing op maat. Graag een keertje vrijblijvend samenzitten? Je bent altijd welkom! 

DSC09086.jpg

Terug naar overzicht

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Briljant idee? Verder uitbouwen!

Ben jij met een briljant concept gekomen voor een startende onderneming, dan is de kans groot dat je dat idee eerst en vooral verder moet uitwerken vooraleer je erop kunt bouwen. Dat vergt logischerwijze tijd, maar ook de nodige funding. Om jou deze mogelijkheid te gunnen, en tegelijk geen kostbare tijd te verliezen, hanteren wij bij Peeters Legal dan ook een creatieve aanpak voor de opstart van je kmo.

In plaats van de standaard oprichting, zoeken wij samen met jou naar een creatieve oplossing om namelijk doelbewust voor om – met de toekomst in het achterhoofd – op een innovatieve manier te werk te gaan. Concreet betekent dit dat we een vennootschap oprichten die we klaarzetten voor investeerders, zodat zowel jij als zij op termijn over aandelen beschikken.

young-stylish-smiling-man-co-working-office-startup-freelancer-holding-using-tablet.jpg

Een innovatief product maar geen startkapitaal?

Stel: je hebt een innovatief product- of dienstenidee, maar geen startkapitaal, behalve een prototype dat je reeds ontwikkeld hebt. Dan kan je een vennootschap oprichten met de intellectuele eigendomsrechten als inbreng (inbreng in natura) of een licentieovereenkomst sluiten met de recent opgerichte vennootschap met eeuwig en exclusief recht om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Meer concreet betreft een licentieovereenkomst een contract waarin jij als eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, een handelsmerk, …) toestemming geeft aan een andere partij om het recht op dat intellectuele eigendom te gebruiken. Dit onder specifieke voorwaarden, zoals een eeuwig en onoverdraagbaar karakter van het recht (en eventueel tegen een vergoeding, zoals royalties).

Investeerders treden al dan niet in de vennootschap

Vervolgens kan je investeerders aantrekken, die al dan niet in de nieuwe vennootschap intreden, om je product of dienst verder te ontwikkelen en op te markt te brengen. Hierbij is het de bedoeling om wijze waarop deze investeerders in de vennootschap zullen participeren en de rechten die zij krijgen in ruil voor hun (geldelijke) inbreng reeds bij de oprichting van de vennootschap in te bouwen.

Dit biedt jou de opportuniteit om je concept verder uit te werken en te commercialiseren en de waarde van de aandelen (van zowel de oprichters van de startup als de investeerders) te vergroten.

Contacteer ons vrijblijvend

Klinkt beloftevol, maar waar te beginnen? Je kan altijd terecht bij Peeters Legal. Wij hebben jaren ervaring in alle facetten van het ondernemingsrecht en hielpen reeds tal van startende ondernemers met het op poten zetten van hun eigen onderneming, steeds met een oplossing op maat. Graag een keertje vrijblijvend samenzitten? Je bent altijd welkom! 

DSC09086.jpg

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124