Blogs

Terug naar overzicht

Automatische indexering van de lonen: wat betekent het voor werkgevers?

Indexering van de lonen verwijst naar het aanpassen van de lonen van werknemers aan de inflatie. Dit betekent dat, wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen, de lonen van werknemers eveneens stijgen om de koopkracht op peil te houden. Maar wat betekent zo’n automatische loonsindexatie voor werkgevers? En zal dit binnen afzienbare tijd niet alleen in België, maar ook in Nederland toegepast worden?

Wat is de automatische loonsindexering?

België is één van de weinige landen ter wereld waar de lonen automatisch worden geïndexeerd. Ze worden dus automatisch aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor diezelfde werknemers hun koopkracht te allen tijde behouden. Zelfs wanneer het leven heel wat duurder wordt: een interessante buffer.

finances-saveing-economy-concept-female-accountant-banker-use-calculator.jpg

Hoe wordt een loonsindexatie berekend?

In België wordt de loonsindexatie berekend op basis van de gezondheidsindex. In een notendop meet deze index de prijsontwikkeling van producten en diensten die minder gevoelig zijn voor schommelingen in prijs. Stijgt deze gezondheidsindex ten gevolge van de stijgende kosten van levensonderhoud, dan worden de lonen van werknemers automatisch aangepast met hetzelfde percentage als deze stijging.

Dit systeem van loonsindexatie is in België wettelijk vastgelegd en geldt voor alle werknemers, ongeacht hun sector of functie. Toch bestaan er twee verschillende vormen van de indexering, afhankelijk van het paritair comité waaronder de werknemer in kwestie valt.

DSC09051.jpg

1. Loonsindexatie met vast percentage

Bij een loonsindexatie met vast percentage wordt het percentage van de loonsverhoging vooraf bepaald. Het is dus niet afhankelijk van het percentage waarmee de kosten voor levensonderhoud omhooggaan, en kan bijvoorbeeld worden gestipuleerd in het individuele arbeidscontract. Hoewel de loonsverhoging dus pas plaatsvindt wanneer de spilindex effectief overschreden wordt, is het percentage hier niet van afhankelijk.

2. Periodieke loonsindexatie

Een periodieke loonsindexatie vindt plaats op vooraf vastgestelde data, zoals jaarlijks bijvoorbeeld, en is van toepassing voor het merendeel van de private sector. In tegenstelling tot een indexatie met een vast percentage, gebeurt de loonsverhoging dus niet op hetzelfde moment als de feitelijke overschrijding van de spilindex. Het percentage van de loonsverhoging echter wordt wél afgestemd op de procentuele stijging van de gezondheidsindex.

DSC09283.jpg

Wat betekent de automatische indexering voor werkgevers?

De automatische indexering vormt een grote troef voor werknemers. Voor werkgevers betekent dit echter dat de loonskosten zichtbaar omhoog gaan, en dat deze meerprijs elders vandaan moet komen. Tal van werknemers rekenen deze dus door bij hun klanten, waardoor diens levenskosten wederom omhoog gaan en we in een vicieuze cirkel van stijgende prijzen én lonen terechtkomen.

Hoe zit het met Nederland?

Bij Peeters Legal staan we bekend om onze Euregionale visie en spitsen we ons als juristen met een veelzijdig vakgebied eveneens toe op Nederland. Ook daar zijn we dus inzetbaar voor kwesties inzake de indexering. In Nederland is er echter geen automatische indexering van toepassing, hoewel het een uiterst levend en polariserend topic is dankzij de hoge inflatie.

Het ontbreekt Nederland met andere woorden aan wettelijke regelgeving omtrent de indexering, waardoor werkgevers zich genoodzaakt zien om de indexering in individuele arbeidscontracten op te nemen. Indien ze bekwame werknemers willen blijven aantrekken én behouden, is dit immers een grote troef. We ondervinden dus dat zowel in België als Nederland de nodige indexeringen doorgevoerd worden, zij het in België iets sneller.

Aarzel niet om ons te contacteren voor ondersteuning

Kan jij als werkgever ondersteuning gebruiken in het vormgeven van je onderneming en wil je graag het professioneel advies van een expert? Onze specialisten in ondernemingsrecht staan je graag bij. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij de juristen van Peeters Legal!

DSC09153.jpg

Terug naar overzicht

Automatische indexering van de lonen: wat betekent het voor werkgevers?

Indexering van de lonen verwijst naar het aanpassen van de lonen van werknemers aan de inflatie. Dit betekent dat, wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen, de lonen van werknemers eveneens stijgen om de koopkracht op peil te houden. Maar wat betekent zo’n automatische loonsindexatie voor werkgevers? En zal dit binnen afzienbare tijd niet alleen in België, maar ook in Nederland toegepast worden?

Wat is de automatische loonsindexering?

België is één van de weinige landen ter wereld waar de lonen automatisch worden geïndexeerd. Ze worden dus automatisch aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor diezelfde werknemers hun koopkracht te allen tijde behouden. Zelfs wanneer het leven heel wat duurder wordt: een interessante buffer.

finances-saveing-economy-concept-female-accountant-banker-use-calculator.jpg

Hoe wordt een loonsindexatie berekend?

In België wordt de loonsindexatie berekend op basis van de gezondheidsindex. In een notendop meet deze index de prijsontwikkeling van producten en diensten die minder gevoelig zijn voor schommelingen in prijs. Stijgt deze gezondheidsindex ten gevolge van de stijgende kosten van levensonderhoud, dan worden de lonen van werknemers automatisch aangepast met hetzelfde percentage als deze stijging.

Dit systeem van loonsindexatie is in België wettelijk vastgelegd en geldt voor alle werknemers, ongeacht hun sector of functie. Toch bestaan er twee verschillende vormen van de indexering, afhankelijk van het paritair comité waaronder de werknemer in kwestie valt.

DSC09051.jpg

1. Loonsindexatie met vast percentage

Bij een loonsindexatie met vast percentage wordt het percentage van de loonsverhoging vooraf bepaald. Het is dus niet afhankelijk van het percentage waarmee de kosten voor levensonderhoud omhooggaan, en kan bijvoorbeeld worden gestipuleerd in het individuele arbeidscontract. Hoewel de loonsverhoging dus pas plaatsvindt wanneer de spilindex effectief overschreden wordt, is het percentage hier niet van afhankelijk.

2. Periodieke loonsindexatie

Een periodieke loonsindexatie vindt plaats op vooraf vastgestelde data, zoals jaarlijks bijvoorbeeld, en is van toepassing voor het merendeel van de private sector. In tegenstelling tot een indexatie met een vast percentage, gebeurt de loonsverhoging dus niet op hetzelfde moment als de feitelijke overschrijding van de spilindex. Het percentage van de loonsverhoging echter wordt wél afgestemd op de procentuele stijging van de gezondheidsindex.

DSC09283.jpg

Wat betekent de automatische indexering voor werkgevers?

De automatische indexering vormt een grote troef voor werknemers. Voor werkgevers betekent dit echter dat de loonskosten zichtbaar omhoog gaan, en dat deze meerprijs elders vandaan moet komen. Tal van werknemers rekenen deze dus door bij hun klanten, waardoor diens levenskosten wederom omhoog gaan en we in een vicieuze cirkel van stijgende prijzen én lonen terechtkomen.

Hoe zit het met Nederland?

Bij Peeters Legal staan we bekend om onze Euregionale visie en spitsen we ons als juristen met een veelzijdig vakgebied eveneens toe op Nederland. Ook daar zijn we dus inzetbaar voor kwesties inzake de indexering. In Nederland is er echter geen automatische indexering van toepassing, hoewel het een uiterst levend en polariserend topic is dankzij de hoge inflatie.

Het ontbreekt Nederland met andere woorden aan wettelijke regelgeving omtrent de indexering, waardoor werkgevers zich genoodzaakt zien om de indexering in individuele arbeidscontracten op te nemen. Indien ze bekwame werknemers willen blijven aantrekken én behouden, is dit immers een grote troef. We ondervinden dus dat zowel in België als Nederland de nodige indexeringen doorgevoerd worden, zij het in België iets sneller.

Aarzel niet om ons te contacteren voor ondersteuning

Kan jij als werkgever ondersteuning gebruiken in het vormgeven van je onderneming en wil je graag het professioneel advies van een expert? Onze specialisten in ondernemingsrecht staan je graag bij. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij de juristen van Peeters Legal!

DSC09153.jpg

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124