Blogs

Pas je algemene voorwaarden (en aanpak op vlak van invordering) aan naar aanleiding van de nieuwe B2C-wetgeving

De wet van 4 mei 2023 voert een betere bescherming in voor consumenten bij invordering van onbetaalde facturen. Deze wet is van toepassing op nieuwe overeenkomsten die worden gesloten vanaf 1 september 2023, maar ook voor reeds bestaande overeenkomsten moet de invordering aangepast zijn voor facturen vanaf 1 december 2023.

Eén jaar Peeters Legal

Eén jaar geleden zetten Jan Peeters en Wim Wijsmans hun dienstverlening verder op een nieuwe locatie in Hasselt onder de naam “Peeters Legal”. In dit jaar verdubbelde het kantoor in grootte en werd de dienstverlening uitgebreid. Wij blikken graag samen met jullie terug op het voorbije jaar.

De Belgische Mededingingsautoriteit bevoegd voor controle concentratie voor fusies binnen eenzelfde ziekenhuisnetwerk?

In principe moet elke fusie tussen ondernemingen die aan bepaalde omzetcriteria voldoet, vooraf ter goedkeuring aan de Belgische Mededingingsautoriteit (‘BMA’) worden voorgelegd. 

Het niet-concurrentiebeding in de gezondheidssector

We bespraken het belang van goede en duidelijke afspraken wanneer men beslist om in een associatieovereenkomst te stappen al in een voorgaand artikel. Een belangrijke clausule om op te nemen in uw associatieovereenkomst is een niet-concurrentiebeding.

Pas uw statuten tijdig aan

Ingevolge een grondige wetswijziging van het vennootschaps -en verenigingslandschap zijn alle vennootschappen en vzw’s verplicht om zich te conformeren met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Concreet betekent dit dat vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 hun statuten dienen aan te passen aan de bepalingen van het WVV en dit ten laatste op 31 december 2023.

De AI-Verordening: waar moeten ondernemingen (nu al) rekening mee houden?

AI, ofwel Artificial Intelligence, is de laatste maanden een van de talking points. De introductie (en opmars) van ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat bijzonder veel mensen AI hebben leren kennen en hierdoor op één of andere manier in aanraking gekomen zijn. 

Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen na de inwerkingtreding van Boek 5 Verbintenissen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (deel II)?

Op 1 januari 2023 trad Boek 5: Verbintenissen van het (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek in werking. De invoering van het verbintenissenrecht introduceert enkele nieuwigheden en bevestigt enkele principes uit de rechtspraak. Dit heeft uiteraard een impact hebben op de wijze waarop ondernemingen contracteren. Hoewel het nieuwe Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geen aardverschuiving teweegbrengt, zijn er toch enkele zaken die men niet uit het oog mag verliezen. Wij lichten enkele principes toe die een impact kunnen hebben op de modelovereenkomsten en in het bijzonder de algemene voorwaarden van ondernemingen. Het is dan ook aangewezen om uw algemene voorwaarden te controleren en, indien nodig, aan te passen. In onze vorige bijdrage behandelden we reeds de battle of the forms, de imprevisieleer en de buitengerechtelijke ontbinding.

Heeft een patiënt recht om de persoonlijke notities van een arts te raadplegen?

De Wet betreffende de rechten van de patiënt (WPR) bepaalt dat een patiënt inzage en een kopie van zijn patiëntendossier kan opvragen. Persoonlijke notities worden expliciet uitgesloten van inzage. Het gaat hier om de “aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar afzonderlijk werden opgeborgen, die voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener.”

Grensoverschrijdend telewerken zonder wijzigingen in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving

Op 6 juni 2023 hebben de Belgische FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een Europese raamovereenkomst inzake sociale zekerheid ondertekend die het gebruik van telewerk vergemakkelijkt. In het licht van de corona-maatregelen was dit nog mogelijk tot en met 30 juni 2022. De raamovereenkomst voorziet in een bestendiging van deze aanpak.

5 jaar GDPR: call to action!

5 jaar geleden, in de aanloop van het moment dat de GDPR van kracht zou worden, vloeide heel wat inkt over de principes opgenomen in de verordening, de gevolgen voor ondernemingen en de wijze waarop ondernemingen op deze nieuwe regelgeving dienden om te gaan. Inmiddels nemen heel wat bedrijven de GDPR zeer ernstig en zijn aan de slag gegaan. Op dit vlak is er echter nog steeds ruimte voor verbetering.

Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest 30 maart 2023 geoordeeld dat een forumkeuzebeding opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in een schriftelijke overeenkomst wordt verwezen d.m.v. een hyperlink naar de website, rechtsgeldig is gesloten.

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Lees hier meer.

Pas je algemene voorwaarden (en aanpak op vlak van invordering) aan naar aanleiding van de nieuwe B2C-wetgeving

De wet van 4 mei 2023 voert een betere bescherming in voor consumenten bij invordering van onbetaalde facturen. Deze wet is van toepassing op nieuwe overeenkomsten die worden gesloten vanaf 1 september 2023, maar ook voor reeds bestaande overeenkomsten moet de invordering aangepast zijn voor facturen vanaf 1 december 2023.

Eén jaar Peeters Legal

Eén jaar geleden zetten Jan Peeters en Wim Wijsmans hun dienstverlening verder op een nieuwe locatie in Hasselt onder de naam “Peeters Legal”. In dit jaar verdubbelde het kantoor in grootte en werd de dienstverlening uitgebreid. Wij blikken graag samen met jullie terug op het voorbije jaar.

De Belgische Mededingingsautoriteit bevoegd voor controle concentratie voor fusies binnen eenzelfde ziekenhuisnetwerk?

In principe moet elke fusie tussen ondernemingen die aan bepaalde omzetcriteria voldoet, vooraf ter goedkeuring aan de Belgische Mededingingsautoriteit (‘BMA’) worden voorgelegd. 

Het niet-concurrentiebeding in de gezondheidssector

We bespraken het belang van goede en duidelijke afspraken wanneer men beslist om in een associatieovereenkomst te stappen al in een voorgaand artikel. Een belangrijke clausule om op te nemen in uw associatieovereenkomst is een niet-concurrentiebeding.

Pas uw statuten tijdig aan

Ingevolge een grondige wetswijziging van het vennootschaps -en verenigingslandschap zijn alle vennootschappen en vzw’s verplicht om zich te conformeren met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Concreet betekent dit dat vennootschappen opgericht vóór 1 mei 2019 hun statuten dienen aan te passen aan de bepalingen van het WVV en dit ten laatste op 31 december 2023.

De AI-Verordening: waar moeten ondernemingen (nu al) rekening mee houden?

AI, ofwel Artificial Intelligence, is de laatste maanden een van de talking points. De introductie (en opmars) van ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat bijzonder veel mensen AI hebben leren kennen en hierdoor op één of andere manier in aanraking gekomen zijn. 

Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen na de inwerkingtreding van Boek 5 Verbintenissen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (deel II)?

Op 1 januari 2023 trad Boek 5: Verbintenissen van het (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek in werking. De invoering van het verbintenissenrecht introduceert enkele nieuwigheden en bevestigt enkele principes uit de rechtspraak. Dit heeft uiteraard een impact hebben op de wijze waarop ondernemingen contracteren. Hoewel het nieuwe Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geen aardverschuiving teweegbrengt, zijn er toch enkele zaken die men niet uit het oog mag verliezen. Wij lichten enkele principes toe die een impact kunnen hebben op de modelovereenkomsten en in het bijzonder de algemene voorwaarden van ondernemingen. Het is dan ook aangewezen om uw algemene voorwaarden te controleren en, indien nodig, aan te passen. In onze vorige bijdrage behandelden we reeds de battle of the forms, de imprevisieleer en de buitengerechtelijke ontbinding.

Heeft een patiënt recht om de persoonlijke notities van een arts te raadplegen?

De Wet betreffende de rechten van de patiënt (WPR) bepaalt dat een patiënt inzage en een kopie van zijn patiëntendossier kan opvragen. Persoonlijke notities worden expliciet uitgesloten van inzage. Het gaat hier om de “aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar afzonderlijk werden opgeborgen, die voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener.”

Grensoverschrijdend telewerken zonder wijzigingen in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving

Op 6 juni 2023 hebben de Belgische FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een Europese raamovereenkomst inzake sociale zekerheid ondertekend die het gebruik van telewerk vergemakkelijkt. In het licht van de corona-maatregelen was dit nog mogelijk tot en met 30 juni 2022. De raamovereenkomst voorziet in een bestendiging van deze aanpak.

5 jaar GDPR: call to action!

5 jaar geleden, in de aanloop van het moment dat de GDPR van kracht zou worden, vloeide heel wat inkt over de principes opgenomen in de verordening, de gevolgen voor ondernemingen en de wijze waarop ondernemingen op deze nieuwe regelgeving dienden om te gaan. Inmiddels nemen heel wat bedrijven de GDPR zeer ernstig en zijn aan de slag gegaan. Op dit vlak is er echter nog steeds ruimte voor verbetering.

Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest 30 maart 2023 geoordeeld dat een forumkeuzebeding opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in een schriftelijke overeenkomst wordt verwezen d.m.v. een hyperlink naar de website, rechtsgeldig is gesloten.

Het aanrekenen van een ‘no show fee’ als zorgverlener

Zorgverleners kampen de dag van vandaag meer en meer met patiënten die zonder enige verwittiging niet opdagen op hun behandelafspraak. Hierdoor lijdt de zorgverlener in kwestie enerzijds economische schade, maar anderzijds gaat kostbare behandeltijd voor een andere patiënt verloren.

Ereloonafspraken in artsenpraktijken

Het huidige ondernemingsklimaat vereist een doorgedreven professionaliteit van zodra artsen een samenwerkingsverband willen aangaan. Wie in een artsenassociatie stapt dient hierover duidelijke afspraken te maken. Lees hier meer over de kwestie.

Een startup beginnen met het oog op het aantrekken van investeerders: zo kunnen wij u bijstaan

Heb jij een lumineus bedrijfsidee en zou je hier graag volop op inzetten om een startup of kmo op te starten? Dan kun je terecht bij Peeters Legal. Wij kunnen jou ondersteunen in uw unieke aanpak voor de oprichting van uw vennootschap op jouw maat. Meer daarover lees je hier.

Samenwerkingsverbanden in artsenpraktijken

De evolutie van geneeskunde vereist meer en meer samenwerking. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kent tal van voordelen, maar is anderzijds een moeilijke en complexe onderneming. Lees hier meer.

info@peeters.legal /
+32 11 49 71 57 /
Luikersteensweg 232/3, 3500 Hasselt /
BE 0790.629.380

© 2023 /
Privacy policy /
Disclaimer /
Algemene voorwaarden /
Creatic.Agency

Kantoorrekening: BE74 0689 4623 3007
Derdenrekening: BE81 0689 4635 1124